In de wereld

Elk huis zijn kruis
Zodat het mooi verdeeld is
In de wereld.

Elk mens zijn miserie
Zodat het mooi verdeeld is
In de wereld.

Ieder zorgt voor zichzelf
Zodat het mooi verdeeld is
In de wereld.

Elk zijn lot in eigen handen
Zodat het mooi verdeeld is
In de wereld.

Elk voor zich
En de rest…

Micheline Baetens – 04.05.2021