Geslaagd

“Maar hij is een harde werker”,
zei ze ter verontschuldiging,
en met tranen in de ogen.
Haar onderlip trilde.
Waarschijnlijk van geluk…

“Mijn huwelijk is geslaagd,”
zei ze handenwringend.
“De buitenwereld slaapt
tenslotte niet onder mijn bed
en wat weten zij wat liefde is?”

Micheline Baetens, 3 november 2011