Bevraging

Ik heb zonet weer eens mijn burgerplicht vervuld en een half uur besteed aan een enquête van de KUL: ‘bevraging over hoe u zich voelt in uw buurt’.
“We bieden u met deze bevraging een unieke kans om uw mening te geven over thema’s die in uw buurt belangrijk zijn en op die manier een impact te hebben op het beleid. Uw stem doet er toe en zal helpen om uw buurt aangenamer te maken.”
En ze moeten het menen, want deze brief was een herinnering, omdat ik niet ingegaan was op hun eerste verzoek.
In elk geval, als er bij de komende verkiezingen niet naar de burgers geluisterd wordt, heb ik nu dan misschien wat meer kans om gehoord te worden.