Het jachtpaviljoen

Mijn tante, de oudste zuster van mijn moeder, heeft daar nog in gewoond: Louis en Nathalie Wille-Caron. Zij waren de laatste bewoners van het jachtpaviljoen.
Ze kregen een dochter, die als baby overleed, en twee zonen Marcel (concierge bij Treco) en Jonas Wille (oud-directeur BKO) .
Mijn oom en tante zijn tot hun pensioen conciërge gebleven bij Brouwerij Lootvoet (Leffe) .
Kind zijnde, en tot mijn 6 jaar opgegroeid in de Leegheid bij mijn grootouders, heb ik er nog in gespeeld toen het al vervallen was. We vonden het een spookhuis…
Ik ging ook naar Het Kasteel naar school. Heerlijk was dat!
De situatie van dat paviljoen heb ik nooit in aanvaardbaar bewoonbare toestand gekend, omdat ik er zelf nooit heb gewoond (mijn broer Marcel wél, nadien zijn mijn ouders -als laatste bewoners van het paviljoen- in de Lootvoetbrouwerij gaan wonen, waar ik in het oorlogsjaar 1944 -op de Dag v/d Onschuldige Kinderen- ben geboren. (🤗)
Later -in 1950- heb ik dat paviljoen heropgemerkt als leerling van het 1e studiejaar van de toenmalige Rijksschool.
Van toen al had (de ambitieuze en visionaire) directeur Stessels het idee om dat gebouw te laten opknappen als dienstdoende bibliotheek en leraarslokaal. 
Magnifiek initiatief dat hij nooit heeft kunnen laten realiseren. Gedurende mijn 9 jarig verblijf in die (echt volwaardige en aantrekkelijke) school werd de systematische aftakeling van het oorspronkelijke paviljoen zichtbaar. Zelfs een beschermende toegang van het gebouw werd niet uitgevoerd, gevolg: complete verloedering tem. ruïne en overbegroeiing🫣 (Email Jonas Wille)

Tuin

Peter, de tuinman is vanmorgen zijn werk komen afmaken, en nu is de tuin dan ook volledige opgekuist en klaar voor een nieuwe groei en bloei.
Meteen heb ik dan ook voor de rest van mijn leven en lang daarna, de tuin in pacht gegeven aan mijn zoon en kleinzoon.
Voortaan mogen zij samen er voor zorgen dat mens en dier er veel plezier en voldoening kunnen aan beleven.

Tegelwippen

Wanneer ik na een maand nog eens buiten kom en mij van Hoeilaart naar Overijse laat rijden (5km! ), zie ik telkens weer nieuwe bouwwerven uit de grond verrijzen. Blijkbaar is die betonstop en bouwstop nog altijd niet in voege…
Jammer, dan maar tegelwippen, hé dames en heren. En dan ook nog eens heel serieus verkondigen dat dit de wateroverlast en het waterschadeprobleem zal oplossen.
En wat zijn ze blij de wippers met hun minituintje, en dat mag, zolang ze er de bijhorende onzin maar niet geloven en er zorg voor dragen dat voetgangers en rolstoelgebruikers nog comfortabel gebruik kunnen maken van hun opgefleurd voetpad…

Oscar

Ik heb naar de uitreiking van de Oscars aan het gekeken.
In den beginne en een heel eind langer was ik een lezer. Ook misschien dank zij omdat wij thuis geen televisie hadden. Mijn moeder wou dat niet omdat zij anders mijn vader het huis niet meer uitkreeg. We gingen wel naar de cinema, ik al met mijn grootmoeder en later met de jongens.
Lezen doe ik niet meer, ik heb mijn dosis literatuur gehad van non-fictie, tot fictie, zelfs de Russen, en filosofie en psychologie.
Literatuur heeft mijn denken zeker gevormd en dat raak je nooit meer kwijt. Het was een zeer waardevolle hulp om het leven beter aan te kunnen.
Nu de tijd steeds sneller en sneller gaat en ik nog zoveel wil doen, is film een fijne vervanger van boeken. Van een goeie film kan ik dagen soms weken nagenieten omdat ik weer wat bijgeleerd heb, getroost of geamuseerd werd.
Ik moet zeker naar Oppenheimer kijken…

Taal

Bejaarden: vreselijk woord. Alsof wij niet meer zijn dan onze leeftijd…

“Mensen die nadenken over de woorden, de taal die ze gebruiken, lopen minder kans fanatici te worden. De sloganschreeuwers in deze wereld, of het nu openlijke reclame is of iets anders, de mensen die slogans schreeuwen tot ze er rood van zien, denken niet na over de woorden die ze gebruiken. Een taal spreken is in feite barrevoets lopen op zeer onvoorspelbaar terrein. Er kunnen gloeiende kolen, doornen of glasscherven op de weg liggen. Als je tegen een ander spreekt, een ouder, een vriendin, een geliefde, kan juist door het automatisch gebruik van woorden, ieder woord een vreselijke wonde toebrengen, een onverwachte hoop oproepen, een belediging zijn, zonder dat je weet wat je aan het doen bent.”

― Amos Oz
Foto: George Etheredge

Omgekeerd

We leven in een wereld waarin men alles omkeert en een draai geeft.
Overprikkelde en zogenaamde overgevoelige mensen moeten aangepakt worden en veranderen, terwijl indien men de maatschappij anders inricht al die problemen niet meer zullen voorkomen.
Pas je dus niet aan, maar verander de wereld waarin je leeft.

Schopenhauer

Schopenhauer had en heeft gelijk: wat vandaag positief is, kan morgen negatief zijn. Denk maar aan alles wat de natuur schade toebrengt en de mens ongelukkig, en eerst gezien werd als een prachtige ontdekking of uitvinding.
Uiteindelijk is dus elke mening die je over iets of iemand hebt waardeloos en nutteloos. Dat is tegelijkertijd frustrerend en een troost.
We moeten ons dus wat minder druk maken over alles…

Tien geboden

Een tiental geboden, zowel positief als negatief, die ik tijdens mijn leven gehoord of gelezen heb, blijf ik vaak binnenmonds mompelen en geloven.
. Wie niets vraagt, krijgt alles.
. De soep wordt nooit zo warm gegeten als ze opgediend wordt.
. Ik heb geen vrienden, voor mij zijn alle mensen gelijk.
. Leg al je eitjes niet in hetzelfde mandje.
. Iedereen verdient een tweede kans.
. Iedereen heeft een mening, net zoals iedereen ook een kont heeft.
. Zorg vooral goed voor jezelf.
. Nooit iets nieuws onder de zon.
. Kom uit je glazen torentje.
. Verzet begint met “waarom?”.

Dromen

Ik heb mezelf vannacht overtroffen want ik heb dit keer een hele roman bij elkaar gedroomd.
Ik vraag mij wel af waarom ik, als ik droom, zo vaak in Duitsland zit, en ook wel altijd bij dezelfde krankzinnige familie, waar het niet plezant verblijven is…?
Als al die bizarre dromen een neveneffect zijn omdat ik al mijn halve leven antidepressiva slik, weet ik niet zeker, maar ik kan het iedere schrijver aanraden om dat eens uit te testen, want het kan een schat aan inspiratie opleveren.
Of het gezonder is dan drugs weet ik ook niet zeker, maar het is in elk geval goedkoper.