Corona en liberalisme

Een liberale regering die een pasje invoert om de mensen te controleren en ons het recht op vrije keuze ontneemt, is noch liberaal, noch democratisch.
In de tijd dat ik school liep in Het Kasteeltje in Overijse, dat waren liberalen en daar is mij duidelijk geworden wat dat betekent. Ik heb mij als kind nergens zo vrij gevoeld en aangemoedigd in wie ik was, dan destijds door mijn leraars op school.
Jan Bergiers, Seb Dekelver, Louis Dewilder, Irène Dubrunfaut…, mentors voor het leven!
Bedankt dat ik mocht zijn wie ik was, en geworden ben wie ik wil zijn.
Een klas met Louis Dewilder.
Een klas met Louis Dewilder.
Irene Dubrunfaut in het atelier van haar man en kunstenaar Edmond Dubrunfaut.
Het gezin Dubrunfaut.

Veranderen

Veranderen
Word geen slachtoffer,
maar blijf wel kwetsbaar.
Word niet overmoedig,
maar blijf wel dapper.
Word niet negatief,
maar blijf wel realistisch.
Word niet nederig,
maar blijf wel bescheiden.
Word niet ambitieus,
maar blijf wel passioneel.
Word niet onverschillig,
maar blijf wel kritisch…
Word nooit te oud
om te veranderen,
maar blijf wel trouw
aan jezelf.
Micheline Baetens – 16.09.2021