Dromen zijn geen bedrog

Ik heb vannacht een paar filosofische dromen gehad, o.a. over de “ontmenseling” van de maatschappij en ook heb ik mijn leven opnieuw beleefd, maar dan achterwaarts, en elke vroegere situatie weer meegemaakt en gemerkt dat ook nu weer er geen hulp en steun kwam van om het even waar, en de onverschilligheid tegenover de beleefde problemen zich nog vergroot had.
Ik geloof dat dromen, of moet ik ze nachtmerries noemen, niet altijd bedrog zijn, en je alleen geboren wordt en ook alleen zal sterven. In tussen tijd moet je het trachten te redden, en meestal is dat ook alleen.
Eigenlijk is de mens een heel sterk dier, met een enorme overlevingskracht.

AUTONOMIE

Opeens wist ik het! Mijn woord voor 2022 is AUTONOMIE.
Niet onafhankelijkheid of zekerheid, maar autonomie en dan vooral in het hoofd. Autonomie over mijn gedachten en gevoelens.
Iedereen is afhankelijk van anderen en van wat anders, maar hoe je met een situatie omgaat, dat kun je zoveel als mogelijk zelf in de hand houden.
Meester blijven over je brein en ziel, is een basisbehoefte, omdat je anders aan willekeur overgeleverd bent, en meestal ook beïnvloed wordt door overdrijving, wit-zwart denken, of nog erger: door angst en paniek. En ik weet maar al te goed wat die gedachten en gevoelens allemaal met je doen.
Dus autonomie, en vooral ook veel fantasie en creativiteit, om die autonomie in stand te houden.
En nu maar hopen dat we dit vol houden tot het einde onzer dagen…