Als ik dat niet wil

Soms denk ik,
ik heb het allemaal maar gedroomd,
niets van wat ik mij herinner
is ook waar gebeurd.

Ik heb het gefantaseerd,
vlug, vlug in elkaar gestoken
en gedacht,
dit was mijn leven,
zo was het gewild,
zo moest het zijn.

Herinneringen,
zijn ze wel echt,
of sublimeren we de mooie
om de lelijke te kunnen vergeten?

Misschien is niets
van wat ik mij herinner
ook zo geweest,
als ik dat niet wil…

Micheline Baetens – 27 september 2010