Toen de Vosdelle een hel was

Een krantenartikel uit de oude doos. Dag op dag zeven jaar geleden.

De Hel van Hoeilaart – 29 mei 2012

Sinds een goed jaar is de Vosdellestraat te Hoeilaart verworden tot de “Voshelle”, en deze week kreeg ik een bericht van Tucrail/Infrabel in mijn mailbox dat de werken in de Vosdellestraat met een jaar verlengd worden. Ik citeer het bericht letterlijk:

“Hierbij wil ik u nogmaals informeren over de verdere detailplanning voor de werken aan de Vosdellestraat:
• Momenteel zijn we bezig met de bouw van de uitkraging aan de spoorwegplaat. Er zal om de 14 dagen een moot gewapend en gebetonneerd worden.
• Tegen eind mei zal de onderste berlinerwand volledig verwijderd worden. De werfpiste blijft echter een belangrijke toegang voor de aanvoer van materialen. Via deze weg zullen de perronelementen en gietasfalt voor de realisatie van de bedding aangevoerd worden.
• Op 28 juni zal de opening tussen de bestaande brug en de nieuwe constructie dicht gelegd worden door middel van een ‘trogdek’, dit is een geprefabriceerde betonnen bak die op de reeds gerealiseerd steunen geplaatst wordt, door middel van een montagekraan. Ten gevolge van deze werken zal de A. Vanlaethemstraat afgesloten zijn op 27, 28 en 29 juni.
• De aannemer is in bouwverlof van 9 tem 27 juli.
• Vanaf begin augustus starten we dan met de vernieuwing van de perrons. De aanvoer van materialen zal ook hier gedeeltelijk via de Vosdellestraat gebeuren.
• Gelet op deze werkzaamheden wordt de vernieuwing van de Vosdellestraat pas uitgevoerd (in tegenstelling tot wat vorige keer gezegd werd), na de vernieuwing van de perrons. Wij voorzien de heraanleg van de wegenis in de periode februari – maart.”

In vorige mededelingen werd ons echter meegedeeld dat onze straat deze zomer nog heraangelegd zou worden. Dit bericht ontvingen wij immers op 26 oktober 2011 van Tucrail/Infrabel:

“Via deze weg wil ik jullie informeren over de planning van de werken in de Vosdellestraat voor de komende weken:
– Momenteel zijn we bezig met de laatste fase van de grondwerken. Er worden nog grondkerende plaatjes tegen het spoor geplaatst en het werkplatform tussen de stalen wanden wordt met nog 1 meter verlaagd. De afgegraven gronden worden afgevoerd naar de stockageplaats aan de C. Coppensstraat. Hiervoor zal er een toegangshelling worden aangelegd thv het kruispunt Vosdellestraat – C. Coppensstraat.
– Ook zijn we reeds gestart met het maken van de pijlers met behulp van beschoeide sleuven. Deze zandgronden worden onmiddellijk afgevoerd. Van zodra deze grondwerken zijn afgerond (tegen eind november) zal de ergste hinder met betrekking tot het bevuilen van de straat geleden zijn.
– Vanaf eind november starten we dan met het ter plaatse maken van de steunbalk en de vloerplaat voor de nieuwe spoorwegbedding. Hiervoor wordt een houten structuur gemaakt, waarin de wapening geplaatst wordt en vervolgens wordt hier beton in gestort. Volgens de planning dient er wekelijks één moot van 21 meter gebetonneerd te worden. Dit houdt in dat er 1 dag per week grotere hinder zal zijn omwille van de constante aanvoer van betonmixers (10-tal op één dag). Het gebruikte materiaal (bekistingspanelen, ijzer, …) wordt maximaal gestockeerd in de zone van de afgebroken woning nr. 35.
– Het wapenen en betonneren van de steunbalken en vloerplaten zal duren tot eind maart, begin april. In deze periode zal de Vosdellestraat onderbroken blijven.
– Als de vloerplaat af is zal gestart worden met de opkuis van de werfzone en de heraanleg van de straat.”

Waarom de planning van de werken veranderd is, en waarom dit allemaal moet gebeuren langs de Vosdellestraat, en welke verdere impact dat zal hebben op ons dagelijks leven, daar hebben wij het raden naar.

Het enige wat we weten is dat we nog een jaar langer in en met het stof, lawaai, stank, nachtwerken, ondergelopen kelders, ontoegankelijke straat, vernielde tuinen, vuile en beschadigde wagens… zullen zitten.

In de hel zit je voor eeuwig, hopelijk is dat voor de bewoners van de Vosdellestraat niet het geval.

Micheline Baetens, Vosdellestraat 37, 1560 Hoeilaart

De werken in de Vosdelle zijn gestart in 2011 en in 2014 werd de straat heraangelegd, en konden de buurtbewoners ZELF beginnen met het herstellen van de schade, aangericht door de GEN-werken.

We hebben het overleefd, maar het GEN is nog lang niet afgewerkt, en de werken ook nog lang niet verwerkt bij iedereen.

Zoals met alles wat je overkomt moet je het heft in eigen handen nemen, want anders geraken de problemen nooit opgelost. Verwacht geen billijkheid van de anderen, in dit geval de NMBS en de overheid, want dan blijf je gefrustreerd voor de rest van je leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *