Een consequente liberaal

“Een consequente liberaal, een liberaal die écht wil strijden voor zijn waarden moet er in eerste instantie voor zorgen dat zijn samenleving autonoom en sterk genoeg blijft om zelf keuzes te kunnen maken. Dat we ons dus niet verknechten aan autoritarisme. Dat we eigen innovatie niet fnuiken door onze economie als een quasi comateuze patiënt aan een infuus van ingevoerde goedkope producten en energie te hangen. Dat we onze talrijke ondernemers niet laten vertrappelen door concurrentievervalsing. Een consequente liberaal zou realpolitik als middel gebruiken om zijn idealen een stukje waar te maken.

Een consequente liberaal, een liberaal die écht handelt in de geest van de verlichting, die zou streven naar emancipatie in plaats van een economische soumission, oftewel commercieel opportunisme verpakt als staatsmanschap. Hij zou zijn burgers uitleggen waarom het huidige economische consumptiemodel, dat teert op oprukkend staatskapitalisme, problematisch is. Hij zou uitleggen waarom het beter is te kopen bij producenten wiens streven naar innovatie en duurzaamheid wél een uiting is van de dynamiek van een vrije markt. Hij zou in deze tijden van propaganda en informatieoorlogen een lans breken voor meer kritisch denken en burgerschap in het onderwijs. Hij zou een investeringsbeleid voorstaan dat ons minder afhankelijk maakt van de geldbuidels van de Chinezen en de Golfstaten. Emancipatie in de geest van de verlichting, dat zou het staatsmanschap zijn van een liberaal die niet doet alsof.”Dixit: Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Bron – De Morgen

Geïnspireerd door mijn schooltijd, en dan vooral door mijn leraar Frans, heb ik tot nu toe altijd liberaal gestemd. Dat wil niet perse zeggen dat ik blauw gestemd heb, maar vooral voor die partij die ik op dat moment het meest liberaal vond. En dat ga ik dus ook nu weer doen op 14 oktober 2018.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.