Vandaag de dag 28.06.2018 (2)

Nog eens in “De troost van de filosofie” van Alain de Botton gebladerd, en voor liefdesverdriet is zeurpiet en onverbeterlijke pessimist Schopenhauer waarschijnlijk de meest aangewezen filosoof.
De man had al spijt van het feit dat hij geboren werd, en als zesjarige was hij de wanhoop al nabij. “We kunnen ons leven beschouwen als een nodeloos storende episoden in de gelukzalige rust van het niets.”
Het menselijk bestaan moet een soort vergissing zijn, licht hij zijn standpunt toe, “er kan van gezegd worden dat het vandaag slecht gaat en met de dag slechter zal gaan, tot het allerergste van al komt”.
Pessimistischer kan het niet! Een wanhopig man, die dus heel goed kan begrijpen wat liefdesverdriet is, want dan zie je ook geen lichtpuntje meer in je bestaan en lijkt alles zinloos. Zelfs een bloeiende tuin en een stralende zon kunnen je dan niet meer opkrikken!
De man is wel een paar keer serieus verliefd geweest, zelfs op zijn drieënveertigste op een zeventienjarige schoonheid, maar werd telkens ook weer afgewezen. En dus gaat mij maar van honden houden, op een bijna eerbiedwaardiger manier, dan dat hij over vrouwen denkt.
Vrouwen gaat hij namelijk minachten, tot hij bij hen wat meer succes krijgt als hij ook wat beroemder wordt en bewonderd voor wat hij denkt en schrijft. Hij krijgt zelfs fanmail!. Zo ging het toen, en zo gaat het nog altijd bij sommige vrouwen…
Zijn bekendste publicatie is “Die Welt als Wille and Vorstellung”. Voor een simpel duif als mezelf niet te lezen, maar Alain de Botton, door zijn toegankelijk boek, heft wel de sluier op.

“Door de liefde op te vatten als biologisch onontkoombaar, als sleutel tot instandhouding van de soort, gaf Schopenhauers theorie van de wil ons grond om het vreemde gedrag waartoe de liefde ons zo vaak dwingt met een mildere blik te bezien.”

Arthur Schopenhauer mag dan wel geen hoge dunk gehad hebben van de liefde, maar voor afwijzing en liefdesverdriet biedt hij wel troost. Namelijk de troost van de wetenschap dat pijn normaal is.
Een kracht die zo sterk is dat ze ons kan drijven tot het grootbrengen van kinderen, als die zomaar verdwijnt, kan niet anders dan een spoor van verwoesting nalaten, als die kracht, de liefde dus, haar doel niet bereikt, en wij geschokt zijn door de enorme pijn die afwijzing veroorzaakt.
Volgens zwartkijker Schopenhauer bestaan we dus niet om gelukkig te zijn, maar om de pijn te accepteren die het leven ons nu eenmaal bezorgt.
En dat is inderdaad de grote uitdaging, ondanks alles zich toch nog getroost voelen, omdat het leven (maar) is wat het is.

Tweeëntwintig regels voor een gelukkig leven volgens Schopenhauer

Hieronder vind je tweeëntwintig regels die volgens Schopenhauer naar een minder ongelukkig leven zouden leiden. Ze zijn te vinden in de verschillende boeken en aantekeningen die hij heeft geschreven.

Stop met zoeken naar geluk. Dit omdat het lijden zeer reëel is. Beter is het om het lijden zoveel mogelijk te ontlopen. Daarmee vergroten we in ieder geval dat we niet al te ongelukkig worden.
Wees niet jaloers. Heb oog voor hoeveel mensen er onder je staan. Schopenhauer nam deze regel over van Seneca een romeinse filosoof.
Weet hoeveel je nodig hebt. Wie hierin geen maat weet, is alsmaar ongelukkig aldus Schopenhauer. Hiermee bedoelde hij niet alleen materiële zaken maar ook immateriële zaken zoals roem en liefde.
Wees bereid te doen wat je kunt en te verdragen wat je moet.
Denk goed na over wat je doet, maar pieker niet.
Kwel jezelf niet met de gedachte dat het anders zou kunnen zijn als het ongeluk je treft.
Zorg voor de hoogste graad van gezondheid. Liever een gezonde bedelaar dan een ongezonde koning
Stop met denken als je opgewekt bent. Opgewektheid heeft geen rede nodig.
Hou de juiste maat tussen leven in het heden, het verleden en de toekomst. Teveel in het heden maakt lichtzinnig, teveel in het verleden weemoedig en teveel in de toekomst bang.
Bedenk bij het huidige ongeluk dat het altijd erger kan.
Bedenk dat het leven er niet is om van te genieten, maar om het te verdragen.
Beteugel je fantasie.
Wees je bewust van de veranderlijkheid van gebeurtenissen. Blijf bescheiden bij groot geluk of ongeluk.
Het leven is als een schaakspel met het lot. We kunnen een plan maken, maar weten nooit wat het lot gaat doen. Maak plannen slechts op hoofdlijnen.
Zoek geen geluk, zoek rust.
Bekijk je bezit alsof je het verliest. Je waardeert het dan meer en gaat er voorzichtiger mee om.
Kijk meer naar diegene die er slechter voor staan, dan naar diegene die er beter voor staan.
Wie gelukkig wil zijn moet iets doen, iets ondernemen of iets leren.
Negentig procent van ons geluk berust op onze gezondheid. Leef zo gezond mogelijk.
Verlang niet heel gelukkig te worden, dat verzekert je van niet al teveel ongeluk.
Accepteer je ongeluk, door dat niet te doen word je dubbel gestraft.
Voor geluk is wat je bent veel belangrijker dan wat je hebt of voorstelt. Het grootste geluk is je persoonlijkheid.

Succes ermee!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *