Uiteindelijk

Is ieder boek dat je schrijft, en ieder gedicht, autobiografisch? Uiteindelijk wel, en nog straffer alles wat je doet doe je uiteindelijk voor jezelf.
En wat met de dingen die je overkomen? Inderdaad daar kies je niet voor, maar je kan er wel voor kiezen wat je er uiteindelijk mee doet.
Behalve natuurlijk als je chemisch brein het van je overneemt, dan ben je overgeleverd aan willekeur. Dan heb je het niet meer in de hand
Vandaar ook dat psychische gezondheid zo belangrijk is, en mij hoef je daarvan niet te overtuigen.

En wat met verliefdheid dan? Heeft je hart en hebben je gevoelens (uiteindelijk vanuit je brein!) het dan niet van je overgenomen? Voorzeker, maar wel met jouw toestemming. Je hebt je er voor open gesteld, en ik ben maar wat blij dat ik daartoe in staat ben, want het is een feest!
Verliefd zijn maakt je sterk, veerkrachtig, positief, zelfzeker, en natuurlijk zielsgelukkig. Opeens ben je geen grijze mus meer, maar een paradijsvogel die onbevangen de vleugels durft uitslaan en hoge toppen gaat scheren, want je wordt onoverwinnelijk en ongenaakbaar.
Overmoedig? Toch niet, maar wel vollediger, scherper en feller. Alles is nu zoveel duidelijker!
Is dat dan ook liefde? Ja natuurlijk, liefde voor jezelf, liefde voor de ander, maar uiteindelijk vooral voor jezelf, want jij hebt hiervoor gekozen jij hebt hieraan toegegeven, jij wou dit. Je hebt het enkel en alleen aan jezelf te danken, en dankbaar mag je er voor zijn, want het overkomt je niet elke dag, en zelfs niet iedereen.
En wat als het over is? Verliefdheid gaat niet over! Misschien denk je dat, omdat het lijkt of het bij de ander over is gegaan. Maar wellicht komt dat, omdat het noch verliefdheid, noch liefde was, maar enkel lust en zelfbevrediging, zonder rekening te houden met de ander.
En wat met liefdesverdriet? Wel ja, dat zal je er moeten bijnemen. En dat gaat dus wel over, uiteindelijk…
Maar verliefdheid, neen nooit, in nog geen duizend jaar! Want wie verliefd is, is dat uiteindelijk op de liefde en het leven, zoals dat uiteindelijk zou moeten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *