Post

Post

De postbode fietst één op de twee huizen voorbij, omdat er geen brief meer bezorgd moet worden. Het doet de ceo van Bpost ervoor pleiten de postrondes af te bouwen, tot grote verontwaardiging van de vakbonden. Vorige week was er dan weer het bericht over de dalende schrijfvaardigheid van de ­hogeschool- en universiteitsstudenten. Dat zou het gevolg zijn van hoe het lager en middelbaar onderwijs hen voorbereiden.
De oplossing voor beide problemen ligt voor de hand. Elke jongere van 7 tot 18 moet wekelijks een brief schrijven. Minimaal één A4, geadresseerde niet bepaald. De vorm mag vrij gekozen worden. Een liefdesbrief, een vraag om informatie, een klachtenbrief, fanmail. Binnen de kortste keren zullen we bij de jeugd een spectaculaire groei van de literaire vaardigheden zien. Het zal resulteren in knetterende polemieken, een hoogbloei van de essayistiek, een betere dienstverlening. Vriendschappen zullen floreren, het aantal scheidingen zal kelderen. Professoren zullen de kwaliteit van de instroom bejubelen. Postbodes zullen rondrijden met zakken barstensvol brieven die ze graag zelf zouden lezen, omdat ze zo boeiend zijn. Bpost zal stijgen op de beurs en massaal nieuwe postbodes aanwerven.
Vaak zijn twee problemen mekaars oplossing.

Wouter Deprez

Bron: De Standaard – 24.08.2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *