Een ode aan de spontane natuur

Dit is een ode aan de Schoonheid, Geachte Lezers, Beste Vrienden. De Schoonheid van de Natuur. Meer bepaald van de spontane natuur: natuur zonder dat er veel menselijke helpende handen aan te pas kwamen, zonder doorgedreven natuurbeheer. Schoonheid van natuur die kansen krijgt als de mens zijn handen er (grotendeels) van afhoudt. Dit is een ode aan de bloemenrijke berm die prachtige kleuren in een landschap kan brengen, linten van wit en geel en rood die het monotone groen en bruin doorkruisen en doorbreken. Linten die af en toe verrassen met andere tinten, zoals het blauw van ereprijsjes, vergeet-me-nietjes en af en toe een paar korenbloemen. Die laatste zijn zo goed als volledig verdwenen uit ons landschap – je bent een dag blij als je er toevallig een paar vindt.De foto’s zijn allemaal genomen in de Doelpolder, dat prachtige landschap dat stilaan de allures van échte poldernatuur krijgt, waarin de monotonie van de rechtlijnige monocultuur doorbroken wordt door een kleurrijk spektakel van bloemenlinten die mee een gevolg zijn van aandacht van boeren voor natuur en van natuurliefhebbers voor boerennatuur. Verweving van landbouw en natuur – het kan prachtige plaatjes opleveren.De bloemenweeldes huizen daarenboven een indrukwekkende fauna. Soms word je overweldigd door het zachtaardige gezoem van duizenden bijtjes en andere zwevende beestjes. Je ziet tientallen hommels druk in de weer met het bezoeken en betasten van bloemen. Je wordt overweldigd door een vlinderpracht, van de grote koninginnenpage tot de piepkleine dwerghuismoeder (een minuscuul nachtvlindertje dat overdag vliegt en bij nader toezien een mooi kleurenpalet biedt). Je ziet oranje vuurvlindertjes, tientallen blauwtjes, een paar schichtig wegschietende knalrode sint-jacobsvlinders. Je ziet bizarre penseelkevertjes met hun wollige gelige borststuk. Je laat je met graagte overdonderen door wat met een droge term ‘biodiversiteit’ heet.Als je je tijd neemt zie je enkele van de vele drama’s die zich ook in de prachtigste bloemenbermen afspelen – de natuur is geen vredevol gebeuren. Ik vond enkele soorten krabspinnen, witte en grijzige, die midden op een margriet zaten te wachten op een prooi. Ik zag een krabspin die een bijtje had gevangen – het vredige van het bloementafereel was even ver weg. Krabspinnen zijn afgeplatte beestjes met één of twee van hun vier paar poten die een stuk groter zijn dan de andere, als de scharen van een krab. Het zijn sluipmoordenaars die geen web maken, maar soms wel wat draden spinnen om zich stevig op een bloem te verankeren. Hun kleur is afgestemd op hun voornaamste bloemensubstraat, zodat ze niet te erg opvallen, anders zouden ze niet overleven. Als ze gevaar voelen, verstoppen ze zich aan de onderkant van hun huisbloem. De natuur is uiterst inventief in het uitdokteren van overlevingsstrategieën.Min of meer spontane natuur krijgt het kwaad in onze moderne tijd, waarin de mens, en zeker de landbouwende mens, alles wat natuurlijk is zoveel mogelijk ‘onder controle’ wil houden, wat dikwijls gelijkstaat aan verdelgen. Een valse noot in het bloemenprachtverhaal was de boer die met een wagen met aanhangwagen waarop een kleine tank was geplaatst, langs zijn weilanden reed om pesticiden te gaan sproeien op de bloemenranden. Hij sproeide zelfs langs kleinschalige weilandjes met enkele koeien, waarlangs geen monocultuur te bespeuren viel. Sproeien uit gewoonte of uit hardnekkigheid! Een koppel tureluren – zeldzame weidevogels – hing luid roepend de man terecht te wijzen – het had ongetwijfeld jongen in de buurt. Hij had er geen oog of oor voor. De boerennatuur is nog niet aan iedereen besteed. Maar de tijden veranderen. Langzaam.De natuurpracht van bloemenbermen kan ook een lesje zijn voor de vele mensen die nog altijd niet beseffen hoe mooi een tuin kan zijn als je hem wat zijn gangen laat gaan. Als we alle wegbermen en (zoveel mogelijk) tuinen zo natuurvriendelijk mogelijk zouden bejegenen, zouden we veel nieuwe en prachtige natuur kunnen creëren. Vandaar deze ode aan de schoonheid van de bloemenberm. Hopelijk opent hij vele ogen.
Voor de determinatie van krabspinnen dank ik spinnenexpert Koen Van Keer en voor de dwerghuismoeder vlinderexpert Wim Veraghtert. Alle foto’s zijn gemaakt met een eenvoudige gsm. De beestjes zijn penseelkever, dwerghuismoeder en krabspin.

Dirk Draulans – Facebook – 25.05.2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *