De oorzaak: de mens!

Verwoeste natuur vergroot kans op dodelijke ziekten van wilde dieren

Omdat de mens ecosystemen vernietigt, krijgen we vaker te maken met dieren die drager zijn van besmettelijke ziekten zoals covid-19. Dat is de conclusie van een uitvoerige studie.

Vrijdag 7 augustus 2020 

De bruine rat is klein, mobiel en plant zich snel en veel voort.
Een groep wetenschappers bestudeerde bijna 7.000 gemeenschappen van dieren op zes continenten. Ze ontdekten dat de conversie van natuurgebieden naar landbouwgrond of woonplaatsen vaak de uitroeiing van grotere soorten met zich meebrengt. De toegebrachte schade speelt in het voordeel van kleinere dieren die zich makkelijker aanpassen. Die kleinere soorten zijn ook drager van de meeste ziekteverwekkers die doorgegeven kunnen worden aan mensen.

 De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ze bracht aan het licht dat de populaties van dieren die ‘zoönotische’ ziekten in zich dragen tot 2,5 keer groter zijn in afgetakelde gebieden. Het aandeel diersoorten die gastheer zijn van die ziekteverwekkers ligt er tot 70 procent hoger dan in ongerepte ecosystemen.

Menselijke populaties worden steeds vaker getroffen door virale ziekten die ontstaan in wilde dieren, zoals hiv, zika, sars en nipah. Sinds het begin van de corona-epidemie hebben de VN en de WHO al meerdere keren gewaarschuwd dat de wereld de oorzaak van die uitbraken — de verwoesting van de natuur — moet aanpakken, en niet alleen de gezondheidsproblemen en economische symptomen.

‘We moeten de ziekte­bewaking en gezond­heidszorg versterken in de ­gebieden waar veel landverstoring plaatsvindt’ Kate Jones  University College in Londen

Deze nieuwe studie is de eerste die aantoont hoe de vernietiging van natuurgebieden — naarmate de wereldbevolking en de consumptie toenemen — leidt tot veranderingen in dierenpopulaties. Die vergroten op hun beurt het risico op uitbraken van ziekten. Volgens de wetenschappers toont het onderzoek aan dat de ziektebewaking en gezondheidszorg opgedreven moeten worden in de gebieden waar de natuur verwoest wordt.

Knaagdieren

‘Als mensen bijvoorbeeld een bos omvormen tot landbouwgrond, zorgen ze er ongewild voor dat ze makkelijker in contact zullen komen met een dier dat ziekten in zich draagt’, stelt David Redding van het ZSL Instituut voor Dierkunde in Londen. Hij maakte deel uit van het onderzoeksteam.

Er is een reden waarom diersoorten zoals knaagdieren en vleermuizen gedijen in ecosystemen die beschadigd zijn door de mensen en tegelijk ook de meeste ziekteverwekkers in zich dragen: ze zijn klein en mobiel, ze kunnen zich aanpassen, en ze planten zichzelf snel en veel voort. ‘Het ultieme voorbeeld is de bruine rat,’ zegt Redding. Die diersoort, die niet lang leeft, heeft een evolutionaire strategie ontwikkeld die eerder inzet op grote aantallen nakomelingen in plaats van een grote over­levingskans voor elk jong. Daardoor besteden ze relatief weinig energie aan hun immuunsystemen. ‘Met andere woorden: dieren die een ratachtige levensloop hebben, lijken infecties minder erg te vinden dan andere dieren’, zeggen Ostfeld en Keesing.

De studie ontdekte dat ook kleine roestende vogels dragers kunnen zijn van ziekten en gedijen in biotopen die lijden onder de impact van menselijke activiteit. Zulke vogels kunnen reservoirs zijn van ziekten, zoals het westnijlvirus en een type chikungunya-virus.

De mensheid heeft al meer dan de helft van het bewoonbare land op aarde aangetast. Professor Kate Jones van University College in Londen, die ook deel uitmaakte van het onderzoeksteam, zegt: ‘De komende decennia zullen de landbouw- en stedelijke gebieden zich volgens de voorspellingen nog ­verder uitbreiden. Daarom moeten we de ziektebewaking en gezondheidszorg versterken in de ­gebieden waar veel landverstoring plaatsvindt. De kans is immers steeds groter dat daar diersoorten zullen verschijnen die drager zijn van schadelijke ziekteverwekkers.’

The Guardian

Wie dit artikel gelezen heeft zal beseffen dat het de mens zelf is die er voor zorgt dat we in de problemen geraken, en dat de oorzaak van Covid19 bij ons ligt. Er zal niets anders opzitten dan anders gaan leven en onze politici onder druk zetten om andere prioriteiten te stellen, die het algemeen welzijn en het milieu ten goede komen.

Allemaal schoon hoor, dat masker dragen om anderen niet te besmetten, maar op lange termijn zal het niets uithalen als we ook niet beter voor de natuur gaan zorgen. Want de natuur gezond, dan wij ook gezond, en dat lijkt mij nogal een evidentie!

https://m.standaard.be/cnt/dmf20200805_97537681?fbclid=IwAR2OMKRvmWS4MPRGaHs3gZYw7eHFbFbHiX0Ks-pFJJ3wyA-66myi01EC5wU

Hoe we daarin zullen lukken, weet ik niet, maar zeker is dat we offers zullen moeten brengen, maar vooral dat we politici moeten hebben die aansturen op minder luxe en overdaad, en dat zie ik nog zo vlug niet gebeuren, want die willen geen kiezers verliezen.

Inleveren doet niemand graag, maar wat met onze vrijheid die we nu stilaan beginnen kwijt te geraken door die gevaarlijke corona? Een mens kan zich aan veel aanpassen, maar niet aan een dictatuur die hem de vrijheid ontneemt om keuzes te maken. En voor mij zijn gezondheid en vrijheid een onafscheidelijk koppel die hand in hand gaan, tot de dood hen scheidt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *