SOS BOS!

Elk jaar wordt acht keer België omgehakt. Daarmee is de boskap met 43 procent gestegen. In 2014 sprak de wereld nog af de ontbossing tegen 2020 te halveren.

Wereld moet boskap halveren, maar hakt steeds sneller

De Standaard – Dominique Minten – 13.09.2019

De branden in het Amazonewoud hebben de wereld weer wakkergeschud. In het Brazilië van Jair Bolsonaro is ontbossing niet langer taboe. Integendeel, de nieuwe president heeft de landbouwers opnieuw de vrije hand gegeven. De gevolgen van dat beleid voor de klimaatverandering zijn groot. Bossen zijn opslagplaatsen van CO2.

Ongeveer een derde van de jaarlijkse uitstoot wordt opgevangen door bomen.

Daarom werd vijf jaar geleden op VN-niveau de ‘Verklaring van New York’ ondertekend. Meer dan 200 landen, regio’s, ngo’s en bedrijven beloofden dat ze er alles aan zouden doen om de ontbossing een halt toe te roepen. Tegen 2020 moest die gehalveerd worden, tegen 2030 helemaal gestopt.

De verklaring blijkt een lege doos. Een coalitie van 25 milieu­organisaties, waaronder het WWF en het World Resources Institute, heeft een – wetenschappelijk nagekeken – rapport gepubliceerd dat aangeeft dat de ontbossing alleen maar toeneemt. Sinds 2015 verdwijnt elk jaar ongeveer 260.000 vierkante kilometer bos. Dat is acht keer de oppervlakte van België. In vergelijking met de periode 2001-2013 is de ontbossingsgraad met 43 procent gestegen.

En dan is er nog geen rekening gehouden met de recente, aangestoken branden in het Amazonewoud. Dat de toestand in Brazilië stilaan catastrofaal dreigt te worden, is niet overdreven. In juni van dit jaar lag de ontbossingsgraad er 88 procent hoger dan in juni 2018.

De aandacht van de wereld is dezer dagen gericht op het Amazonewoud, maar eigenlijk is het regenwoud in het Congobekken nog meer bedreigd. De ontbossing daar was historisch lager dan in het Amazonewoud, maar er wordt in snel tempo een ‘inhaalbeweging’ gemaakt. In Congo, bijvoorbeeld, is het ontbossingsniveau de jongste vier jaar verdubbeld in vergelijking met de periode 2001-2013. De milieuorganisaties wijzen met de beschuldigende vinger naar China. Het gros van het tropisch woud dat daar gekapt wordt, gaat naar China.

Het rapport komt op een gevoelig moment. Over twee weken heeft in New York een belangrijke klimaattop plaats. VN-secretaris-generaal António Guterres heeft de regeringsleiders samengeroepen om ze nogmaals op hun plichten te wijzen. Hun toezeggingen zijn lang niet voldoende om de doelstellingen van het klimaat­akkoord van Parijs te halen. Iedereen moet dringend een tandje bijsteken. Ook de bossen staan er hoog op de agenda.

Charlotte Streck, directrice van Climate Focus dat het rapport coördineerde, wordt er stilaan cynisch van. ‘We hebben geen behoefte aan belangrijke mannen die plechtige beloftes doen. De beloftes die gemaakt zijn, moeten gewoon uitgevoerd worden.’

Bosplanters

Ondertussen wordt ook bos aangeplant. In Europa, maar ook in Mexico en Ethiopië wordt daar ernstig werk van gemaakt. Ook Indonesië krijgt goede punten. Twee jaar geleden vaardigde president Joko Widodo een verbod uit op de ontwikkeling van de veenlanden en de kap van ongerept regenwoud. Sindsdien is de ontbossing met een derde gedaald.

Op wereldschaal blijven het druppels op een hete plaat. De belofte was om tegen volgend jaar 1,5 miljoen vierkante kilometer extra aan te planten. De voorbije twee decennia bleef het bij 270.000 vierkante kilometer. Dat is nauwelijks meer dan de oppervlakte die elk jaar gekapt wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *