Roddelen

Wijze woorden van de meest toegankelijke filosoof aller tijden, Socrates. Wijze woorden, vooral voor al wie last heeft van roddelaars!

SOCRATISCHE FILTERS

In het oude Griekenland was Socrates gekend voor zijn integriteit en zijn wijsheid.
Op een dag kwam Socrates een man tegen, die hem aansprak met de woorden: “Weet je wat ik juist gehoord heb over een vriend van jou?” “Een momentje”, zei Socrates. “Voor je me van alles gaat vertellen over mijn vriend, wil ik jou enkele vragen stellen. Ik noem het de drie-filter-test.”
De man vroeg Socrates wat hij daar mee bedoelde.
Socrates legde hem uit wat de drie-filter-test inhoudt. De eerste filter gaat over waarheid.
Hij vroeg de man, of hij 100% zeker wist, dat wat hij zou vertellen de waarheid was…. “Nee,” zei de man “dat weet ik niet 100% zeker, ik heb het van horen zeggen…” “Ok,” zei Socrates “dus je bent niet zeker of het waar is.
Maar laat ik je de tweede filter vertellen. De tweede filter is die van de goedheid. Wat jij me wilt vertellen over mijn vriend. Is dat iets goeds?” Opnieuw moest de man daar negatief op antwoorden…
“Ok,” zei Socrates “dus je wilt me iets vertellen over een vriend van mij, waarover je niet zeker weet of het waar is en het is ook geen goed nieuws.
Maar laat me je vertellen over de derde filter.
Is het in mijn voordeel dat ik dit nieuws hoor? Kan ik er iets mee doen dat voor mij van belang kan zijn?” “Niet echt,” antwoordde de man beschaamd…
“Wel,” concludeerde Socrates “je wilt me iets vertellen over mijn vriend, waarvan je niet zeker weet of het waar is, waarvan je weet dat het negatief is en voor mij van geen belang..
Waarom wil je het mij dan eigenlijk vertellen??”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *