De beschermde Vlaams-Brabantse tafeldruif

David is deze zomer gestopt met groenten kweken en heeft zich voornamelijk toegelegd op de druiventeelt, en de Vlaams-Brabantse tafeldruif.

David:

“Serre 18R versie 2.0 is eindelijk een feit. Alle fijn puin dat na de volledige renovatie achterbleef werd opgeruimd. Naast de 5 bestaande druivelaars werden 6 nieuwe Royal druivelaars geplant. Nu de komende dagen en weken nog:
~ extra tonnen plaatsen om regenwater te bufferen om de eerstvolgende hittegolf zonder zorgen te doorstaan
~ een laag gezeefde compostgrond aanbrengen
~ een zwavelverdamper installeren.”

En dit jaar zijn sommige bessen in David zijn serre er vroeg bij om kleur te bekennen. Het blanken is al ingezet!

 

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/bezoeken/bezienswaardigheden/druivenserres-solheide/

Vlaams-Brabantse tafeldruif beschermd met Beschermde
Oorsprongsbenaming.

Vlaams-Brabantse tafeldruif beschermd

Vlaanderen heeft zijn eerste BOB of Beschermde Oorsprongsbenaming. De Europese Commissie keurde op 10 juli het dossier goed. De Beschermde Oorsprongsbenaming of ‘Appellation d’Origine Contrôlée’ in het Frans, wordt enkel toegekend aan exclusieve producten die een sterke band hebben met hun regio.

Een groepering van acht druiventelers genaamd ‘De Sterredruif’ diende met de steun van VLAM en de burgemeesters van de Druivenstreek de aanvraag in. Het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, begeleidde het dossier. De Provincie Vlaams-Brabant mag terecht er zijn op haar gehonoreerd gastronomisch erfgoed.

Een lange weg

In 2003 besloten drie druiventelers, Filip Luppens, Hans Meyhi en Ronald Vanderkelen, gesteund door de burgemeester van Overijse, om een aanvraag voor BOB bescherming in te dienen bij Europa.

VLAM en het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, ondersteunden de telers bij de voorbereiding en de begeleiding van hun dossier.

De belangrijkste stappen in de procedure waren de volgende :

20 mei 2005 : inwerkingtreding van registratieprocedure op Vlaams niveau
25 oktober 2005: publicatie aanvraag in het Belgisch staatsblad
10 maart 2006 : goedkeuring van de aanvraag door de Vlaamse minister van Landbouw
24 maart 2006: indiening dossier bij de Europese Commissie
18 oktober 2007: bekendmaking in het Europees Publicatieblad (start Europese
bezwaarprocedure)
11 juli 2008: kennisgeving van de Europese Commissie dat de Vlaams-Brabantse tafeldruif oficieel erkend is als beschermde oorsprongsbenaming via Verordening (EG) nr. 656/08 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 juli 2008.

Lat ligt hoog

De eisen voor een BOB-bescherming zijn niet min. De criteria voor toekenning van een
oorsprongsbenaming zijn veel strenger dan diegene die gelden voor het verkrijgen van een geograsche aanduiding. Een BOB kan enkel worden toegekend aan producten die heel sterk verbonden zijn met het gebied wiens naam zij dragen. Voor een oorsprongsbenaming zijn de kwaliteit of de kenmerken van het product in hoofdzaak of exclusief te danken aan de bijzondere geografische omgeving van de plaats van oorsprong. Met geografische omgeving bedoelt men inherente natuurlijke en menselijke factoren (zoals klimaat, bodemgesteldheid, topografie, lokale knowhow, enz. …).

Bovendien wordt een BOB enkel verleend aan producten waarvan zowel de
productie, verwerking als bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied waarvan het de naam draagt. Er moet dus sprake zijn van een heel sterke band tussen de kenmerken van het product en zijn geograsche oorsprong.

VLAM en het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, die het dossier mee voorbereidden en begeleidden, zagen de kansen hoopvol in omdat er een duidelijke link is tussen de kwaliteit van de Vlaams-Brabantse tafeldruiven en de bodem, het klimaat en de lokale knowhow.

Topproduct

De Vlaams-Brabantse tafeldruiven uit de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren zijn topproducten qua smaak en vorm.

Hiervoor zorgen niet alleen de lokale rassen, aangepast aan de bodem en het klimaat, maar ook de vakkennis generaties lang vergaard door de serristenfamilies.

De smaak van de blauwe Royal-, Ribier- of Leopold III-druif wordt gekenmerkt door een ideale zoet-zuurverhouding. De witte druiven hebben een uitgesproken muskaatsmaak.
Maar ook het oog wil wat. Door het uitkorrelen of krenten worden de trossen gedund zodat de bessen groter kunnen worden en de trossen hun prachtige vorm verkrijgen.

Eindresultaat zijn mooie, zware trossen met blauwe of witte bessen voorzien van een donslaagje, dat garant staat voor een gezond product. Er worden hier immers na de bloei geen bestrijdingsmiddelen ingezet.

De glazen dorpen van weleer zijn niet meer. Een dertigtal telers houden vol en bieden van juli tot oktober Vlaams-Brabantse tafeldruiven aan.

De Europese Unie kent drie soorten labels om producten te beschermen:

1. GTS – Gegarandeerde Traditionele Specialiteit
Vaak zijn het de unieke bereidingswijzen die de producten zo streekgebonden maken en niet noodzakelijk de herkomst. Deze vermelding verwijst niet naar de herkomst, maar benadrukt wel de traditionele productsamenstelling of productiemethode.
In Vlaanderen zijn de lambiekbieren onderscheiden en beschermd met een
GTS.

2. BGA – Beschermde Geografische Aanduiding
Een product dat het BGA-label draagt moet voor minimaal één van de productie-, verwerking- of bereidingsstadia aan de geografische oorsprong toegeschreven worden. Bovendien moet dit product gekend zijn binnen een afgebakend geografisch gebied. In Vlaanderen is de Geraardsbergense mattentaart onderscheiden en beschermd met een BGA.

3. BOB – Beschermde Oorsprongsbenaming

Deze streekproducten worden geproduceerd, verwerkt en bereid binnen een welbepaald geografisch gebied, en volgens een erkende en gecontroleerde traditionele werkwijze. Hierdoor zijn de typische eigenschappen van deze producten zeer nauw verbonden met bodem en klimaat. In Vlaanderen is de Vlaams-Brabantse tafeldruif onderscheiden en beschermd met een BOB.

De Europese Unie riep de kwaliteitsystemen BOB/BGA/GTS in 1992 in het leven om de
benamingen van landbouwproducten en levensmiddelen die typisch zijn voor een bepaalde streek of gekenmerkt worden door een typische productsamenstelling te beschermen. Hiermee beoogt de EU de diversiteit van de landbouwproductie aan te moedigen, de productnamen te beschermen tegen misbruik en namaak en de consumenten garanties te bieden met betrekking tot de herkomst van het product en het specifieke karakter ervan. Benamingen van producten die zijnerkend, zijn herkenbaar aan het bijhorende Europese symbool.

Een tros Royal uit de serre van David in 2019. Het eerste jaar dat hij druiven kweekte!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.