Voor wie er niet in gelooft

Denk maar niet
dat dit gepland was
met voorbedachte rade,
want neen,
zo onwaarschijnlijk
had zelfs ik
het niet kunnen
fantaseren.

Dit is
een bevestiging
van alle afgezaagde clichés,
van wat in naïeve boekjes
te lezen staat
en in slechte romans
waar het einde altijd is
“en ze leefden nog lang en gelukkig”.

Geloof nu maar
zoals het cliché zegt
dat wonderen bestaan
en liefde bergen verzet.
Dat geluk is
voor wie het verdient,
en op elk potje
een dekseltje past.

Zie je nu wel,
clichés hebben altijd
een grond van waarheid
voor wie er niet in gelooft.

Micheline Baetens – 16.06.2018

Sorry

Sorry,
maar een dichter
kan nu eenmaal
niet anders
dan over gevoelens
dichten
die overweldigend zijn,
en telkens weer
in herhaling vallen
als het over
de liefde gaat.

Vergeef de dichter
dat hij niet langer
kort en bondig is,
de verliefde dwaas
is immers
alle meesterschap
kwijt,
nu het hart nog enkel
om de liefde draait.

Micheline Baetens – 16.06.2018

Liefde

Liefde
kan verwoestend zijn,
want liefde
kan doodbloeden.

Het is een werkwoord,
zeggen sommigen,
maar voor wie
niet graag werkt,
kan het ook
een hobby zijn.

Liefde is
controle verliezen
en jezelf toch niet
in de prak rijden,
met een medechauffeur
die je bijstuurt.

Liefde
kan het einde zijn,
en tegelijk het begin
van alles.

Micheline Baetens – 16.06.2018

Morgen zal het beter gaan

“Morgen
zal alles beter gaan.”

Nog beter?
Dat kan bijna niet!
Mijn hart
barst nu al bijna
uit zijn voegen,
en mijn hoofd,
o, mijn arme hoofd,
dat weet niet meer
welke kant opdraaien,
de wereld lijkt wel
herschilderd
in honderdduizend
verschillende tinten
paars, en geel, en rood,
en groen ook, en blauw,
zelfs wit en zwart,
en daarom heen
hangt een waas
van zon- en maanlicht
die feller is
dan het vuur
van een vulkaan.

Zeg dus niet dat morgen
alles nog zal beter gaan!

Micheline Baetens – 15.06.2018

Als de mensheid

Als de mensheid
ooit zo liefdevol is
dat de hemelen
verdwijnen
en de aarde
genoeg is
om gelukkig
op te zijn,
zal dat komen
doordat mensen
hun verdriet
en het onrecht
dat hen is aangedaan
hebben kunnen
verwerken,
waardoor zij weer
tot bij
het eigen hart
konden geraken
om dat opnieuw
open te stellen
voor de liefde.

Micheline Baetens – 14.06.2018